Jeg drømmer om å

Jobbe ved sjøen

Da kan du jobbe på oppdrettsanlegg, akvarium, anlegg som lager sjømat, og laboratorier for fiskehelse

Fiskeoppdretter

Fiskehelsebiolog

Sjømatarbeider

Fiskeredskapsoperatør