Undervisningsmateriell og nyttinge lenker


Rådgiversamling Atlanterhavsparken 2022 -

9 november 2022 Samlet vi nærmere 50 skolerådgivere i Møre og Romsdal. Hensikten med samlingen var å informere og diskutere rekruttering til maritime og marine fag til primært den videregående skolen. Også mulighetene i fagskolen og NTNU ble tatt opp. Mange av yrkene som denne utdanningen vil kvalifisere til, ble også tatt opp på samlingen. I tillegg delte flere unge lærlinger sine erfaringer med entusiasme.Presentasjonene fra Rådgiversamlingen.

Rådgivere Ungdomsskolen

Hei, har dere 10-klassinger som er nysgjerrig på yrkesrettet utdanning i Havnæringen?

Vedlagt ligger informasjon om mulighetene i Havnæringene. Vi har laget en kort presentasjon (PP) som kan vises i klasserommet, og en pdf, som kan printes ut og gis til elevene, eventuelt distribueres til elevene digitalt.